• Wat zijn de risico’s van Internationaal samenwerken?
  In de hedendaagse digitale maatschappij zijn er overal beveiligingsrisico’s. Of je nu een nieuwe broek bestelt online, of phishing email ontvangt zogenaamd vanuit je bank. Goed weten met wie je samenwerkt en je bewust te zijn van het bestaan van de risico’s, is de eerste stap. In het professionele samenwerkingsmodel dat wij bieden, zorgen we dat alle medewerkers gescreend zijn, de gebruikte verbindingen veilig zijn en dat het geheel contractueel goed is afgedicht.
 • Hoe om te gaan met eventuele cultuurverschillen?
  Openstaan voor andere culturen en je bewust zijn van je eigen cultuur, normen en waarden is de belangrijkste succesfactor. Wij verzorgen begeleiding en een presentatie die inzicht geeft in het eigen handelen, en bieden praktische handvatten voor een effectieve samenwerking.
 • Is het werken met iemand op grote afstand niet enorm lastig?
  Het Nieuwe Werken heeft er in Nederland voor gezorgd dat medewerkers al regelmatig op afstand werken. Er wordt al veel meer gestuurd op output in plaats van op aanwezigheid (prikklok). Wij helpen de samenwerking te organiseren door efficiënt gebruik te maken van bewezen communicatiemiddelen en tools, maar ook door de contactmomenten bewust te structureren. Daarnaast blijven wij de inzet monitoren en zijn we altijd beschikbaar voor vragen.
 • Hoe werkt het eigenlijk met het tijdsverschil?
  In de basis werken de professionals tijdens Nederlandse kantoortijden. Er is echter te allen tijde ruimte om hierover individuele afspraken te maken. Afhankelijk van waar de professional zich bevindt kan er tot 4,5 uur tijdsverschil zijn, er is echter altijd een ruime overlap in de werkuren.